ritornel artists management
Česky English Deutsch France px Úvod a kontaktypx Umělci a soubory
Antiquarius Consort Praga
Text | stažení PDF
Repertoir | stažení PDF
Program | stažení PDF


Musica Divina Praga

Vivaldi Orchestra Praga

Václav Návrat

Aleš Bárta

Antiquarius Consort Praga

umělecký vedoucí Václav Návrat

Antiquarius je komorní soubor, který si jako umělecký program stanovil provozovat hudbu minulých století tak, jak s nejvetší pravděpodobností zněla. Pro tuto myšlenku nalezl řadu zapálených hudebníků, kteří ovládají hru na dobové nástroje a podařilo se získat i původní instrumentář.

Důležitou stránkou činnosti souboru je soustavné studium archívních materiálů, z nichž lze čerpat cenné informace o dobové interpretaci hudby. Jejich souhrn a hodnocení pak tvoří základnu, z níž vyrůstá vlastní umělecká tvořivost.

Rozsah repertoáru Antiquarius Consort Praga se pohybuje od doby vzniku barokních houslí v pozdní renesanci a ranném baroku, přes tvorbu známých i neznámých autorů barokních až k nepřebernému bohatství skladeb českého předklasicismu, vídeňského klasicismu a raného romantismu. Programy koncertů obsahují sólové skladby pro housle, violoncello, cembalo a varhany, triové sonáty, klasicistní a romantické smyčcové kvartety, dobové úpravy Beethovenových symfonií pro smyčcový kvintet, ale i vokální díla a skladby pro nejrůznější kombinace nástrojů až po malý komorní orchestr. Velký důraz je kladen také na objevování skrytých pokladů starší české hudby.

Soubor se pečlivě snaží dosáhnout skutečně autentického interpretačního stylu využíváním dobových notových materiálů, ale především originálních starých nástrojů, smyčců, střevových strun, starých ladění i způsobu dotváření hudebních partů ozdobami. Tak se jeho členové snaží přiblížit posluchačům hudbu v té podobě, jak ji ve své době provozovali nejlepší profesionální hudebníci, a to s celým bohatstvím výrazových afektů a variačních dovedností.

Koncertní činnost souboru je bohatá na počet koncertů i provedených skladeb, z nichž mnohé jsou zachyceny na zvukových nosičích pro českou firmu ARTA RECORDS a japonské společnosti CANYON.

Fotografie
1 | 2 | 3
 
Zvětšit
 
Diskografie