ritornel artists management
Česky English Deutsch France px Úvod a kontaktypx Umělci a soubory
Antiquarius Consort Praga

Musica Divina Praga
Text | stažení PDF
Repertoir | stažení PDF
Program | stažení PDF


Vivaldi Orchestra Praga

Václav Návrat

Aleš Bárta

Musica Divina Praga

umělecký vedoucí Aleš Bárta

Musica Divina Praga je vokálně instrumentální soubor, který se zaměřuje na autentickou interpretaci hudby spojené s křesťanským bohoslužebným rituálem. Odtud také jeho jméno - MUSICA DIVINA, což byl název jednoho z nejvýznamnějších tisků liturgické staré hudby v XIX.století.

Základním nástrojem tohoto souboru jsou varhany, které jsou spjaty vždy s určitým chrámem a historií provozování hudby v něm. Hudebníci se snaží soustavným studiem objevovat a pochopit tyto vazby a přizpůsobit svůj repertoár i dramaturgii koncertů autentickým interpretačním podmínkám a tradici.

Dalšími nástroji souboru jsou barokní nebo klasicistní housle, flétna nebo violoncello. Hráči jsou vyškoleni v umění autentické interpretace, hrají starými typy smyčců, používají střevových strun a obohacují své party ozdobami.

Pěvecká složka souboru Musica Divina Praga je zastoupena jedním až čtyřmi sólisty, kteří mají ve svém repertoáru mnoho kantát a árií, ale protože zpívají stylově, to znamená bez přílišného romantického vibráta, jsou schopni vícehlasého zpěvu jako čtyřhlasý sbor k provozování malých mší i polyfonie a capella.

Musica Divina Praga provedla již velké množství koncertů s širokým repertoárem sólových varhanních skladeb, instrumentálních sonát a barokních i klasicistních vokálních cyklů.

Fotografie
1
 
Zvětšit